Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

promocja

25.06.2015 - Dni Tomaszowa 2016 i Festiwal

Pod koniec czerwca świętowaliś›my Dni Tomaszowa Mazowieckiego. Podobnie jak ubiegł‚ego roku, Śšwię™to Miasta część‡ swoich imprez miał‚o na Placu Koś›ciuszki, gdzie odbył‚y się™ z tej okazji liczne koncerty i imprezy.

więcej »
Konferencja z okazji zakończenia projektu 26.04.2016

26 kwietnia 2016 roku odbyła się™ konferencja z okazji zakoń„czenia projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Spotkanie zorganizowano w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym "MOLO" w Smardzewicach.

więcej »
Folder informacyjny (aktualizacja kwiecień 2016r.)

Folder informacyjny dotyczący Projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego".

więcej »
« Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Następne » 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej