Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

jednostka realizująca projekt

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzą…cy dział‚alnoś›ci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta, realizuje projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego".

Dla potrzeb Projektu powołana został‚a Jednostka Realizują…ca Projekt (JRP), pracują…ca w ramach 3 zespoł‚ów:

 • technicznego,
 • finansowego,
 • organizacji i przetargów.

 

Struktura organizacyjna Jednostki Realizującej Projekt:

 • Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - mgr Dorota Dobosz.
  tel. (44) 724 22 92 wew .103, e-mail: dorotadobosz@zgwk.pl
 • Zespół‚ Techniczny
  • Kierownik zespołu - mgr inż. Jerzy Szczeciń„ski
   tel. (44) 724 22 92 wew .104, e-mail: js@zgwk.pl
  • Specjalista ds. technicznych - mgr inż. Krzysztof Kuta
   tel. (44) 724 22 92 wew .104, e-mail: kk@zgwk.pl
  • specjalista ds. technicznych - inż. Paweł‚ Banaszczak
    tel. (44) 724 22 92 wew. 108, e-mail: pb@zgwk.pl
 • Zespół‚ Finansowy
  • Kierownik zespoł‚u - mgr Sylwia Górecka
   tel. (44) 724 22 92 wew .105, e-mail: sg@zgwk.pl
  • Specjalista ds. rozliczeń„ - mgr Monika Olejnik
   tel. (44) 724 22 92 wew. 105, e-mail: monika.olejnik@zgwk.pl
 • Zespół‚ ds. Organizacji i Przetargów
  • Kierownik zespołu - Stanisł‚awa Kosiacka
   tel. (44) 724 22 92 wew .102, e-mail: sk@zgwk.pl

 


 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej