Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

promocja

Artykuł w Wodociągi i Kanalizacja (emisja  kwiecień 2016)
Artykuł w Wodociągi i Kanalizacja (emisja kwiecień 2016)
22.04.2016

  Artykuł‚ prasowy Gazeta Wyborcza  pobierz »« powrót

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej