Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

promocja

25.06.2015 - Dni Tomaszowa 2016 i Festiwal
25.06.2015 - Dni Tomaszowa 2016 i Festiwal "A może byśmy tak... do Tomaszowa"
25.06.2016

Pod koniec czerwca świętowaliś›my Dni Tomaszowa Mazowieckiego. Podobnie jak ubiegł‚ego roku, Śšwię™to Miasta część‡ swoich imprez miał‚o na Placu Koś›ciuszki, gdzie odbył‚y się™ z tej okazji liczne koncerty i imprezy. Dni Tomaszowa Mazowieckiego.

          W sobotę™ 25 czerwca Zakł‚ad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spół‚ka z o.o. wziął‚ udział‚ w barwnej Paradzie Ulicznej, rozpoczynają…cej drugi dzień„ Festiwalu "A może byś›my tak... do Tomaszowa". Podczas urokliwej muzyki żydowskiej zespoł‚u Yiddish tango, oraz wystę™pu kabaretowej gwiazdy Marcina Dań„ca, pracownicy ZGWK promowali efekt ekologiczny realizowanego projektu, pn. "Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego". Najmł‚odsi mieszkań„cy otrzymali tysią…ce niebieskich balonów z sylwetką… kropelki oraz hasł‚em "Przyłą…cz się™!!!". Spół‚ka wychodzą…c naprzeciw upalnej pogodzie, przewidział‚a dla uczestników Festiwalu wodę™ mineralną… z dołą…czoną… wizytówką… promującą… projekt.       

           Zwieńczeniem drugiego dnia Festiwalu, był‚a parada uliczna poprowadzona przez Prezydenta Miasta Marcina Witko, w której wzi곂o udział‚ wiele organizacji miejskich. ZGWK jako uczestnik parady, przejechał‚o na tomaszowskie Bł‚onie autem remontowym udekorowanym w banery ekologiczne "Przyłą…cz się™!!!", oraz specjalistycznym wozem do czyszczenia kanalizacji "WUKO".

 

                               Zapraszamy do obejrzenia galerii z wydarzenia >« powrót

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej