Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

promocja

13.06.2015 -

„Przyłącz się™” - to hasł‚o pod którym Zakł‚ad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., 13 czerwca 2015 roku uczestniczył‚ w  Festynie Rodzinnym „Zdrowo i Sportowo z Rodziną…”, organizowanym przez Szkołę™ Podstawową…  nr 7 na Ludwikowie.

więcej »
2.06.2015 - II Tomaszowski Festiwal Ekologiczny pt.

Tym razem uczestniczących w imprezie przedszkolaków i uczniów tomaszowskich szkół‚, zapraszano do mini laboratorium, w którym profesjonalna kadra laboratoryjna, na co dzień„ pracują…ca w tomaszowskiej Oczyszczalni ś›cieków, wyjaś›niał‚a zjawiska zachodzą…ce w środowisku wodno-ś›ciekowym i demonstrował‚a proces oczyszczania ś›cieków.

więcej »
« Poprzednie ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Następne » 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej