Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

wizualizacje

Wizualizacja nr 1 - Oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej
Wizualizacja nr 1 - Oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej
29.01.2014

Projekt wizualizacji oczyszczalni ś›cieków po modernizacji.

  Oczyszczalnia - wizualizacja.pdf  [26MB]« powrót

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej