Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

ekologia

OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA
01.04.2014

Zachęcamy do zapoznania się™ z folderem tematycznym poświę™conym ochronie wód i gospodarce wodnej prezentują…cy m.in. plany i cele do realizacji w tych dziedzinach wedł‚ug Strategii dział‚ania NFOŚšiGW na lata 2013-2016.

 

  Folder informacyjny  pobierz »« powrót

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej