Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

ekologia

KAŻDA KROPLA WODY!
14.07.2013

Polska jest krajem ubogim w wodę™ dobrej jakoś›ci i naszym obowiązkiem jest jej oszczę™dzanie. Niedobór wody staje się™ jedną… z ważniejszych barier rozwoju gospodarczego we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej, a zjawisko deficytu wody wystę™puje na wielu obszarach kraju. Mimo wyraźnej poprawy jakoś›ci wody pitnej nadal mamy tu wiele do zrobienia.

 

Międzynarodowa Dekada „Woda dla Życia” 2005–2015
Każdy z nas, nawet na pozór drobnym gestem, może zrobić‡ bardzo dużo dla ochrony nawet najmniejszej kropli wody.

 

Czy wiesz, że:
• Ponad 880 milionów ludzi na ś›wiecie cierpi z powodu niedostatku wody nadają…cej się™ do spożycia i codziennego użytku.
• Trzy czwarte powierzchni Ziemi to woda, ale tylko jeden procent jej zasobów nadaje się do picia.
• Średnie zużycie wody w Polsce wynosi 145 litrów na jednego mieszkańca (w mieś›cie).
• Jeżeli z kranu kapie 1 kropla na sekundę™, to rocznie tracisz 12 tysię™cy litrów wody. To bę™dzie dodatkowa kwota na Twoim rachunku za wodę™ i ś›cieki.

 

Co możesz zrobić?
• Nie wylewaj wody niepotrzebnie, kiedy można ją… użyć‡ do innych celów.
• Napraw krany i zlikwiduj przecieki, np. w toalecie.
• Używaj małej iloś›ci wody do ką…pieli, używaj prysznica zamiast brać‡ ką…piel w wannie.
• Podczas mycia zę™bów zakrę™caj wodę™.
• Trawnik podlewaj oszczę™dnie.
• Myj samochód w myjni, która stosuje recykling wody.
• Nigdy nie traktuj rzek i jezior jako odbiornika ś›cieków.
• Zadbaj o instalację™ wodomierzy: oszczę™dzisz wodę i pienią…dze.

 

Pamię™taj, że:
• Zamiast zmywać‡ naczynia rę™cznie warto jest zrobić‡ to w zmywarce. Zużycie wody w zmywarkach to tylko 36 litrów na cykl. By umyć‡ rę™cznie tą… samą… ilość‡ naczyń„ w zlewie zużyjemy ponad 100 litrów wody.

 

Źródł‚o: Departament Komunikacji i Strategii, Zespół‚ Informacji i Promocji
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
tel. (+48 22) 45 90 100
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl; www.nfosigw.gov.pl« powrót

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej