Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

aktualności i komunikaty

Wyniki konkursu "Fundusze europejskie zmieniają… Tomaszów Mazowiecki" przeznaczonego dla uczniów szkół‚ podstawowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego – miejsca  realizacji unijnego Projektu „Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, realizowanego przez Zakł‚ad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. Konkurs przeprowadzono we współ‚pracy z Urzę™dem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

więcej »
« Poprzednie ... 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... Następne » 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej