Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

aktualności i komunikaty

Piknik Organizacji Pozarządowych, który odbył‚ się™ 8 wrześ›nia był‚ okazją… do zaprezentowania dział‚alnoś›ci i lokalnego dorobku trzeciego sektora, a także do rozpowszechniania aktywnoś›ci społ‚ecznej i idei wolontariatu. Podczas imprezy również Tomaszowski ZGWK promował‚ swoje kluczowe przedsię™wzię™cie dotyczą…ce uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Grom i zabawom z dzieć‡mi nie był‚o koń„ca…

więcej »
« Poprzednie ... 1 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Następne » 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej