Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

aktualności i komunikaty

Obwieszczenie Starosty Powiatu Tomaszowskiego o wydaniu pozwolenia na budowę kanalizacji (w ul. Ogrodowa, Stoczek, Źródlana, Wodna..... w Smardzewicach)
13.04.2015

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej